• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Yn y bôn, mae datblygu sgrafell diamedr mawr yn cwrdd â gofynion technolegol melin rolio

    Prin fod derbyniad wyneb diamedr allanol y tiwb embryo wedi'i grafu â llaw yn dderbyniol. Os yw'r tiwb embryo yn rhy drwchus, mae'n anodd cwrdd â gofynion y felin rolio. Oherwydd bod haen embryo allanol y tiwb yn rhy drwchus a bod man yr embryo yn rhy ddwfn, dim ond offer trwm y gellir ei brosesu. Ar y dechrau, dim ond un neu ddau o ddarnau y gellir eu crafu. Ar ôl hynny, mae'r effeithlonrwydd gweithio wedi'i wella'n fawr yng nghynhyrchiad ymarferol ein cwmni. Mae datblygu chwech, wyth darn a chrafwyr croen diamedr mawr yn unol â phroses y gofyniad melin rolio yn y bôn.